ՏՆԱԿՆԵՐ

Մեկ տնակի վարձակալման օրական արժեքը

մինչև 5 հոգի կազմում է 20000 ՀՀ դրամ:

Յուրաքանչյուր լրացուցիչ ներքնակի համար օրական

հավելավճարը կազմում է 3000 ՀՀ դրամ:

Տնակը նախատեսված է մինչև 7 հոգու հանգստի համար։

Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide